AVG

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het gewenst dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over de behandeling en over uw gezondheidstoestand. Uiteraard waarborg ik uw privacy op een zorgvuldige manier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens uit uw dossier. Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen. Het gaat hierom uw naam, adres en geboortedatum. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en toestemming vragen. De gegeven in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Privacy op de nota

op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

• Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

• Gegevens van de zorgverzekering

• Datum van de behandeling

• Code van de behandeling, zijnde: Reflexzonetherapie, code 24009

• Kosten van de behandeling

 

Klachtenregeling VNRT

https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/